rotate

Attention!

This website functions best in landscape mode, please turn your phone sideways.

Põllumehe tööriistakast

Külvikorral põhinev elementide bilansi kalkulaator

PLANEERITUD SAAGIKUS

TERASAAGIGA 1 HA PÕLLULT ÄRA VIIDAVAD ELEMENDID

SISETAGE PLANEERITUD SAAGID
T/HA
Eemaldatud 5-aastase rotatsiooni kohta:

1. aasta

VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss

2. aasta

VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss

3. aasta

VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss

4. aasta

VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss

5. aasta

VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss

ROTATSIOONI JOOKSUL
PÕLLULE ANTUD
ELEMENTIDE KOGUSED

ROTATSIOONI JOOKSUL
PÕLLULT EEMALDATUD ELEMENTIDE KOGUSED

ELEMENTIDE BILANSS
ROTATSIOONI JOOKSUL