rotate

Attention!

This website functions best in landscape mode, please turn your phone sideways.

Põllumehe tööriistakast

Külvikorral põhinev elementide bilansi kalkulaator

Mulla struktuuri kalkulaator

Mullas olevate elementide kalkulaator (kg/ha)

Mullas olemasolevad toitained (kg/ha)

Põllu nimi

PLANEERITUD SAAGIKUS

TERASAAGIGA 1 HA PÕLLULT ÄRA VIIDAVAD ELEMENDID

SISETAGE PLANEERITUD SAAGID
T/HA

Kas põhk eemaldatakse põllult esimesel aastal?

Kas põhk eemaldatakse põllult teisel aastal?

Kas põhk eemaldatakse põllult kolmandal aastal?

Kas põhk eemaldatakse põllult neljandal aastal?

Kas põhk eemaldatakse põllult viiendal aastal?

Eemaldatakse rotatsiononi jooksul:

1. aasta

SISESTAGE ALLA LÄGA/SÕNNIKU ANALÜÜSI TOITAINED NING PLANEERITUD KASUTAMINE AASTAS ㎥/HA (SÜGIS JA/VÕI KEVAD KOKKU)
VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss::

2. aasta

SISESTAGE ALLA LÄGA/SÕNNIKU ANALÜÜSI TOITAINED NING PLANEERITUD KASUTAMINE AASTAS ㎥/HA (SÜGIS JA/VÕI KEVAD KOKKU)
VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss::

3. aasta

SISESTAGE ALLA LÄGA/SÕNNIKU ANALÜÜSI TOITAINED NING PLANEERITUD KASUTAMINE AASTAS ㎥/HA (SÜGIS JA/VÕI KEVAD KOKKU)
VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss::

4. aasta

SISESTAGE ALLA LÄGA/SÕNNIKU ANALÜÜSI TOITAINED NING PLANEERITUD KASUTAMINE AASTAS ㎥/HA (SÜGIS JA/VÕI KEVAD KOKKU)
VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss::

5. aasta

SISESTAGE ALLA LÄGA/SÕNNIKU ANALÜÜSI TOITAINED NING PLANEERITUD KASUTAMINE AASTAS ㎥/HA (SÜGIS JA/VÕI KEVAD KOKKU)
VALIGE RIPPMENÜÜST MILLISED TOOTEID ON PLAANIS KASUTADA JA KOGUSED
KG/HA
N:S SUHE
KG/HA
N:S SUHE
Kasutatakse aasta jooksul:
Kasutatakse kevadel:
Aasta elementide bilanss::

ROTATSIOONI JOOKSUL
PÕLLULE ANTUD
ELEMENTIDE KOGUSED

ROTATSIOONI JOOKSUL
PÕLLULT EEMALDATUD ELEMENTIDE KOGUSED

ELEMENTIDE BILANSS
ROTATSIOONI JOOKSUL

ELEMENTIDE
JÄÄK MULLAS ROTATSIOONI LÕPUKS